Recreatieveld

Aan de zuidwestzjde van de Hennipgaarde komt een multifunctioneel recreatieveld te liggen, dat onder meer tijdens evenementen in de Eendragtspolder gebruikt kan worden als parkeerterrein. 

Wilgengriend
De overgang van het grasveld naar de rest van de Hennipgaarde wordt gemarkeerd met een wilgengriend.In die overgangzone worden ook bolletjes van stinzenplanten gepoot, zoals sneeuwklokjes en hyacynten.  

Beperkt gebruik
Tijdens de Kijkmee-avond in november 2015 bleek draagvlak te zijn voor beperkt gebruik van de grasveld als parkeergelegenheid. In overleg met de kerngroep en de werkgroep parkeren is afgesproken dat er in 2017 en 2018 maximaal 22 dagen per jaar geparkeerd wordt. Elk jaar vindt een evaluatie van het gebruik plaats. 

 

Bloemenweide.png