Planning

In 2015 zijn de eerste stappen gezet voor de inrichting van de 9 hectare in de Eendragtspolder. Het schetsontwerp dat landschapsarchitecten Jan, Niels en Ronald samen met bewoners en andere belanghebbenden hebben gemaakt, werd in december 2015 door het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren goedgekeurd. 

De globale planning is als volgt: 

 2016 

 2017

De planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

 

Schetsontwerp getekend