Het Definitief Ontwerp

historische kaarten Hennipgaarde 1958.jpgDe landschapsarchitecten hebben het schetsontwerp gebaseerd op de oude verkavelingsstructuur. Dichtbij het dorp waren de kavels klein, verder van het dorp werden ze groter. Ook was er vroeger een boomgaard dicht bij het dorp. Deze komt in het huidige ontwerp weer terug. Het weidse polderpanorama en de de polderstructuur is behouden. 

Schetsontwerp in 2015
De eerste versie van het schetsontwerp is in 2015 vastgesteld. Daarna is het nog aangepast, onder andere vanwege de gas- en waterleidingen die onder een deel van de 9 hectare bleken te liggen en vanwege wensen van de bewoners die bij het project betrokken zijn. 

Groen licht voor Definitief Ontwerp
Het definitieve ontwerp van de Hennipgaarde is in samenwerking met bewoners uit de gemeente Zuidplas tot stand gekomen. In december 2016 is het vastgesteld door het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren, groen licht dus voor de realisatie van de Hennipgaarde!

Ontwerpboek
De landschapsarchitecten Jan en Niels van HofstraHeersche hebben een ontwerpboek gemaakt, dat gebruikt wordt bij het maken van de benodigde bouwtekeningen en dergelijke, waarmee een nog te kiezen aannemer aan de slag kan. Download hier het ontwerpboek

Het Definitief Ontwerp van de Hennipgaarde. 

DO Eendragtspolder 23 november 2016.png