Werkgroep beheer

Het Recreatieschap Rottemeren heeft geld voor extensief beheer van de 9 hectare. In de plannen zitten ook onderdelen die intensief beheer vereisen. De bedoeling is dat deze intenstieve onderdelen samen met bewoners en belangengroepen worden opgepakt of dat er extra financiering voor gevonden wordt.

De werkgroep beheer is in het leven geroepen om te zorgen dat het recreatieschap en de themawerkgroepen tot overeenstemming komen over de verdeling van het beheer. De werkgroep beheer geeft daarover advies en ondersteuning aan het recreatieschap en aan de themawerkgroepen. Ze opereert daarbij als een onafhankelijke partij. 

Taken die de werkgroep beheer uitvoert: