Natuurakkers, paddenpoel

Aan de noordkant van het recreatiegebied is ruimte voor natuurakkers. Hier kunnen oergranen groeien. Wie weet wil de molenaar er meel van maken en kan een bakker er Eendragtspolderbrood van bakken. Uitgangspunt is duurzaam natuur- en landschapsbeheer en het bevorderen van biodiversiteit. Inwoners kunnen helpen met het onderhoud. Tijdens een dagje teambuilding kan een gestapeld stenen muurtje worden gebouwd, een heerlijke plek voor allerlei beestjes. Ook het vlechten van heggen met wilgentenen is een optie. Studenten van groene opleidingen kunnen er stage lopen. Ook is het werken in de natuur interesssant als dagbestedingsactiviteit. Behalve natuurakkers komt er ook een paddenpoel. Deze wordt aantrekkelijk voor amfibieën en draagt daarmee bij aan de biodiversiteit

Trekker van dit thema is Liesbeth de Frel van de stichting Natuurpolders. Heb je ideeën of wil je aansluiten bij de werkgroep? Neem dan gerust contact met haar op via info@natuurpolders.nl.  

Pluktuin - kopie.png

 Inspirerend graan.png