Wat vooraf ging

Het Recreatieschap Rottemeren heeft in 2014 een terrein van 9 hectare aangekocht in de Eendragtspolder. In 2015 is gestart met het ontwikkelen van een schetsontwerp voor dit terrein. Dit onder de voorwaarde dat er breed draagvlak bij de bevolking is voor de inricthing van het gebied. 

Draagvlak
In september en oktober 2015 zijn er twee bijeenkomsten geweest met een kleine groep betrokkenen. Zij hebben meegedacht hoe bewoners en belanghebbenden goed betrokken kunnen worden en hoe gezamenlijke ideeën, wensen en belangen bij elkaar gebracht kunnen worden.  
De betrokkenen waren enkele omwonenden, het Platform Herinrichting Eendragtspolder, Natuur- en vogelwacht Rotta, Rotteverband, Belangenvereniging Oud-Verlaat, Mooi Zuidplas, de Stichting Willem-Alexander Baan en de gemeenten Rotterdam en Zuidplas.

OntwerpsessieOntwerpsessie 29 oktober 2015
Bewoners en belanghebbenden hebben tijdens een ontwerpsessie op 29 oktober 2015 samen met landschapsarchitecten een plan gemaakt voor de inrichting van de 9 hectare. Hierbij is uitgegaan van de aanleg van groene parkeerplaatsen op ongeveer 2 hectare. Deze parkeerplaatsen kunnen een beperkt aantal keer per jaar gebruikt worden voor evenementen op de roeibaan. Voor het overige deel van het terrein zijn allerlei leuke ideeën geopperd voor een aantrekkelijke inrichting. De landschapsarchitecten hebben de ideeën uitgewerkt in een concept-schetsontwerp.


Kijkmee-avond op 16 november 2015

Projecten > RM > 9 hectare 9 ha Groene kaartjes // draagvlak_voor_schetsontwerp_9_ha.jpg (80 K)Het concept-schetsontwerp is maandag 16 november 2015 gepresenteerd tijdens een Kijkmee-avond. De opkomst was hoog, zo'n 80 mensen kwamen naar de roeiaccommodatie. Het werd een interactieve avond, waarin de deelnemers hun mening konden geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp en vragen konden stellen. De landschapsarchitecten vertelden hoe ze tot het concept-schetsontwerp waren gekomen. De presentatie van het concept-schetsontwerp kunt u hier bekijken. Het draagvlak voor het schetsontwerp was groot, bleek uit het aantal opgestoken groene kaarten aan het eind van de bijeenkomst. 

Definitief schetsontwerp
De landschapsarchitecten hebben naar aanleiding van de Kijkmee-avond nog enkele wijzigingen doorgevoerd en een ontwerptoelichting geschreven op het definitieve schetsontwerp

Positief besluit van het bestuur
Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren heeft 3 december 2015 besloten het definitieve schetsontwerp en bijbehorende projectplan goed te keuren, voorrang te geven aan de aanleg van de groene parkeergelegenheid vanwege het WK roeien in 2016, het schetsontwerp verder uit te werken inclusief beheerarrangementen en budget te reserveren voor de inrichting van het terrein.

Beeldverslag planproces
In een beeldverslag hebben de landschapsarchitecten het planproces voor de inrichting van de 9 hectare in de Eendragtspolder tot en met 16 november 2015 vastgelegd.

Realisatie