Ontwerpgeschiedenis

Het ontwerpen van het nieuwe recreatiegebied in de Eendragtspolder is een intensief proces. Hieronder brengen we de ontstaansgeschiedenis van het ontwerp in beeld.  

November 2015: het oorspronkelijke schetsontwerp
In november 2015 bleek er veel draagvlak te zijn voor het schetsontwerp dat de landsschapsarchtecten hadden gemaakt. Het kwam tot stand na gesprekken en een ontwerpsessie met bewoners en belanghebbenden.

Definitief Schetsontwerp 171115 ws.jpg  

Maart 2016: wijziging vanwege leidingen onder het parkeerterrein
Bij het aanvragen van een vergunning voor de aanleg van het parkeerterrein bleken twee leidingen onder het parkeerterrein te lopen. De leidingeigenaren gaven aan dat op de leiding niet geparkeerd mag worden in de definitieve situatie. Het schetsontwerp werd aangepast en besproken met de kerngroep.

Schetsontwerp 9 hectare Eendragstpolder april 2016_page_001.png

Mei 2016: Wijziging aan de rand van het dorp 
Aanwonenden en leden van de kerngroep maken zich zorgen over de hoeveelheid water nabij het dorp, over geluidsoverlast en over de gevolgen van het ontwerp voor het vrije uitzicht. De landschaparchitecten passen het schetsontwerp aan door de eilanden nabij het dorp groter te maken en de hoeveelheid water te verminderen. Daarnaast verschuiven de functies boomgaard, speelpolder en bloemrijk grasland. De wijzigingen worden besproken met de kerngroep, aangevuld met enkele aanwonenden. 

Uitsnede VO Eendragtspolder 240516 .jpg

 

Oktober 2015: Het definitief ontwerp van de Hennipgaarde
In nauwe samenwerking met de omwonenden is het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Grootste wijzigingen ten opzichte van het schetsontwerp zijn de grotere, gecombineerde speel- en beweegpolder, een paddenpoel en de wilgengrienden op de leidingenstrook.

DO Eendragtspolder oktober 2016 - kopie - kopie.png