Kerngroep

De kerngroep is samengesteld uit enkele omwonenden en belangengroepen, te weten de Natuur- en Vogelwacht Rotta, het Rotteverband en het Platform Herinrichting Eendragtspolder. Daarnaast zijn ook de gemeente Zuidplas en Topsport Rotterdam vertegenwoordigd. Samen begeleiden zij het proces om te komen tot de inrichting van de Hennipgaarde.  

De kerngroep is op 8 februari 2016 bijeen geweest. Een samenvatting van het verslag kun je hier downloaden.

De kerngroep heeft op 14 maart vergaderd. Download hier de samenvatting van het verslag. 

Vanwge de vele onderwerpen die spelen heeft op 19 april een extra bijeenkomst van de kerngroep plaatsgevonden. Een samenvatting van het verslag kun je hier downloaden.  

Op 23 mei is de kerngroep bij elkaar gekomen. Download hier de samenvatting van het verslag.

De kerngroep is op 5 september bij elkaar geweest voor overleg. Download hier het verslag.

De kerngroep heeft op 24 oktober vergaderd. Download de samenvatting van het verslag.  

Op 25 januari is de kerngroep bijeen geweest in het dorpshuis. Download de samenvatting van het verslag.

 

Ontwerpsessie.png