Werkgroep parkeren

De werkgroep parkeren bestaat uit mensen die bij het roeien op de Willem-Alexander Baan betrokken zijn, te weten de Stichting Willem-Alexander Baan, Topsport Rotterdam en organisatie WK roeien 2016, aangevuld met enkele inwoners van Zevenhuizen en de Natuur- en Vogelwacht Rotta. Ook het schap is vertegenwoordigd.

De werkgroep houdt zich bezig met de gewenste inrichting van de tijdelijke en defintieve parkeervoorziening, (het vastleggen van) de gebruiksfrequentie en de landschappelijke inpassing van de parkeervoorziening.

Over de inpassing van de parkeervoorziening in het landschap hebben de landschapsarchitecten het volgende plan uitgewerkt.  

 

 parkeren en schaap - kopie.png