Definitief parkeerterrein

Het definitieve parkeerterrein beslaat 2 hectare. Het krijgt een groene uitstraling dankzij het gras dat bovenop de puinfundering gaat groeien.

Beperkt gebruik
Tijdens de Kijkmee-avond bleek draagvlak te zijn voor beperkt gebruik van de parkeerplaats. In overleg met de kerngroep en de werkgroep parkeren is afgesproken dat er in 2017 en 2018 maximaal 22 dagen per jaar geparkeerd wordt. Elk jaar vindt een evaluatie van het gebruik plaats. 

Uit het zicht
De landschapsarchitecten hebben een ontwerp gemaakt voor de overgangszone tussen de recreatieve voorzieningen en de parkeerplaats, waarbij de auto's zoveel mogelijk uit het zicht zijn. De zone bestaat uit een bloemenweide met her en der struiken. Samen met Natuur- en Vogelwacht Rotta en Terreinbeheer wordt gekeken welke beplanting het beste past.   

Bloemenweide.png  Profiel.png 

 

Terug naar de kaart