terug terug - nieuwsarchief naar archief

Hoe staat het met de Hennipgaarde?

14 mei 2017

Het bestuur van het schap heeft eind december 2016 het Definitief Ontwerp van de Hennipgaarde goedgekeurd. Veel bewoners zijn enthousiast over het ontwerp, bleek tijdens een inloopavond. De aanleg start na de zomervakantie, de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

paneel 4 - moerassig gebied - kopie.JPG

Bestek maken
Ingenieursbureau RPS werkt het Definitief Ontwerp van de Hennipgaarde uit tot een bestek: een nauwkeurige beschrijving van het uit te voeren werk. Daarbij gebruiken ze het ontwerpboek van de landschapsarchitecten HofstraHeersche.

Na de zomervakantie starten
Als het bestek klaar is, wordt het werk aanbesteed en wordt een aannemer geselecteerd. De uitvoering van de werkzaamheden kan dan na de zomervakantie beginnen. De Hennipgaarde wordt naar verwachting eind 2017 opgeleverd. 

Betrokken bewoners en belanghebbenden

De kerngroep Hennipgaarde is vanaf de eerste plannen voor de 9 hectare in de Eendragtspolder betrokken. De betrokken bewoners en belangenorganisaties hebben kritisch meegedacht en advies gegeven over inrichting en proces. De deelnemers aan de kerngroep hebben regelmatig hun achterban geraadpleegd en betrokken bij het ontwerpproces. De kerngroep blijft tot aan de oplevering actief.

Een deel van de Hennipgaarde, zoals de natuurakkers en de boomgaard, worden vanaf volgend jaar beheerd door de Stichting Natuurpolders. Ook gaat de stichting activiteiten organiseren, zoals wilgentenen vlechten en natuurlessen. Enthousiaste ouders hebben zich aangesloten bij de werkgroep speel- en beweegpolder. Zij gaan vanaf volgend jaar activiteiten organiseren in de Hennipgaarde, zoals sportactiviteiten, hutten bouwen en een kunstwerk bouwen in de natuur. Zo kunnen kinderen en volwassenen lekker spelen en bewegen in het groen.
Bekijk facebook.com/hennipgaarde voor het laatste nieuws van de betrokken bewoners. 

De betrokken bewoners zijn in 2017 op diverse evenementen te vinden:

  • Pop-up picknick Hennipgaarde, elke vrijdag in juni 2017 van 17 – 19 uur 
  • Oogstfeest, 2 september 2017
  • Burendag, 23 september 2017
  • Duurzaamheidsmarkt Zuidplas, oktober 2017

Bewoners aan het woord
Bekijk het filmpje dat we tijdens de inloopavond van 23 november 2016 hebben gemaakt, waarin bewoners vertellen wat ze vinden van de plannen voor de Hennipgaaarde.