terug terug - nieuwsarchief naar archief

Gebruik parkeergelegenheid

13 mei 2017

Met omwonenden en belanghebbenden heeft het schapsbestuur afgesproken dat het recreatieveld in de Hennipgaarde in 2017 en 2018 maximaal 22 dagen per jaar gebruikt wordt als parkeergelegenheid. En dat het gebruik in 2017 en 2018 geŽvalueerd zou worden.

Evenementen in 2017
In 2017 is de parkeergelegenheid pas een paar keer gebruikt. Het aantal evenementen op en rond de Willem-Alexander Baan is beperkt, er zijn op dit moment op 12 dagen evenementen gepland of al geweest, namelijk:

  • 29 en 30 april: de Rottebokaal
  • 6 en 7 mei: Damen Raceroei regatta
  • 19-21 mei: Westelijke regatta
  • 15 en 16 juli: Triatlon 010
  • 2 september Nautilus triatlon
  • 23 september: Headfirst (onder voorbehoud)
  • 24 september: Sport4support (onder voorbehoud)

Het is nog niet duidelijk of alle evenementen daadwerkelijk gebruik maken van de parkeergelegenheid in de Hennipgaarde. Het mogelijke gebruik van het parkeerterrein vanwege ijspret telt overigens niet mee bij de 22 dagen.

Overleg met kerngroep over evaluatie
Met de kerngroep heeft het Recreatieschap Rottemeren overlegd hoe het gebruik van de parkeergelegenheid geëvalueerd kan worden. Het gaat om de beleving van de mensen die er in de buurt wonen, bewoners waren onder meer bang voor verloedering. De kerngroep heeft aangegeven dat evalueren in 2017 weinig zin heeft, omdat de Hennipgaarde nog niet is ingericht en de parkeergelegenheid dit jaar beperkt gebruikt wordt.

Gebruik in 2018
De kerngroep en het schap hebben afgesproken om in 2018 het gebruik van de parkeergelegenheid een keer te evalueren. De Hennipgaarde is dan ingericht, omwonenden kunnen daardoor beter inschatten of het gebruik van de parkeergelegenheid tot overlast leidt. Dit wordt vooral van belang als de grens van het maximum aantal dagen per jaar (22) wordt bereikt. Bij de evaluatie betrekt het schap ook de mensen uit de kerngroep, de Stichting Willem-Alexander Baan en gebruikers van de Hennipgaarde.