terug terug - nieuwsarchief naar archief

Parkeerterrein wordt omgeturnd

17 oktober 2016

Nu het WK achter de rug is, wordt het parkeerterrein in de Hennipgaarde omgeturnd tot een groene parkeergelegenheid.

Grasveld
De fundering ligt er al, dat is de puinlaag die voorafgaand aan het WK roeien van augustus 2016  is aangebracht. De aannemer heeft nu sloten gegraven, zodat het parkeerterrein de vorm krijgt die in het ontwerp is vastgesteld. Daarna is grond aangebracht en is gras ingezaaid. Het terrein komt er daardoor als grasveld uit te zien.

Gebruik parkeergelegenheid
Zoals afgesproken met bewoners wordt er de komende twee jaar, in 2017 en 2018, maximaal 22 dagen per jaar op geparkeerd. Daarna vindt een evaluatie van het gebruik van de groene parkeergelegenheid plaats.  

afmaken parkeerplaats 2 okt 2016.jpg

 De contouren zijn zichtbaar.

gras ingezaaid 14-10-16.jpg

Het gras is ingezaaid.