terug terug - nieuwsarchief naar archief

Werkgroepen hard aan de slag

11 juli 2016

Van het voorjaar hebben we de workshop Breng de Eendragtspolder tot bloei! en de Doemee-avond georganiseerd. Enthousiaste bewoners hebben zich vervolgens verenigd in werkgroepen

IMG_0892.JPGdie de plannen uitwerken voor de inrichting en het beheer van de boomgaard, de beweegpolder, de ijsbaan, de natuurakkers en de pluk- en kruidentuin. Voor de speelpolder gaan we samen met leerlingen van de basisscholen een ontwerp maken. In oktober komen de werkgroepen en de kerngroep samen om de plannen op elkaar af te stemmen, daarbij geholpen door de landschapsarchitecten Jan en Niels van HofstraHeersche.

Randvoorwaarden
Het schap heeft de werkgroepen kaders en randvoorwaarden meegegeven voor de realisatie en het beheer van de verschillende thema's. De uitgewerkte plannen worden hieraan getoetst. Een werkgroep beheer, opgericht op initiatief van enkele bewoners, ondersteunt de werkgroepen wat betreft de beheersaspecten van het nieuw in te richten gebied. Ook wordt onderzocht hoe we kunnen inzetten op maatschappelijke duurzaamheid, bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de realisatie van de plannen, door dagbestedingsactiviteiten aan te bieden en dergelijke.

Meedoen?
Wil je meedoen met een van de werkgroepen? Dan ben je van harte welkom! De werkgroepen zijn nog op zoek naar mensen die willen meedenken of meewerken bij het uitwerken van het ontwerp. Of die een rol willen spelen bij de realisatie of het beheer, bijvoorbeeld door te helpen met het snoeien van de boomgaard, samen een grote picknicktafel te bouwen of mee te doen aan een klusdag. Opgeven kan bij Hilda Jeninga, via 06 51702826 of h.jeninga@pzh.nl