terug terug - nieuwsarchief naar archief

Workshop Breng de Eendragtspolder tot bloei

19 mei 2016

Op 10 mei vond een workshop 'Breng de Eendragtspolder tot bloei' plaats om de plannen voor de 9 hectare een stap verder te brengen.

De workshop was georganiseerd door de werkgroep recreatie en natuureducatie, in samenwerking met het recreatieschap. 
Zo'n 40 bewoners en vertegenwoordigers van belangenverenigingen waren aanwezig. 
Tijdens de workshop gingen zij aan de slag met het uitwerken van de plannen voor zes recreatieve functies: 
* de natuurakkers/kruiden- en pluktuin, 
* de boomgaard, 
* de speelpolder, 
* de educatietuin, 
* de ijsbaan,
* de beweegtuin. 
De landschapsarchitecten waren aanwezig om de plannen te visualiseren en tips te geven.
 
Vernieuwd schetsontwerp
We gebruiken de uitkomsten om het schetsontwerp voor de 9 hectare een stap verder te brengen. 
Het vernieuwde schetsontwerp wordt gepresenteerd tijdens een Doemee-avond op 2 juni van 19.30 -21.30 uur. 
Dan willen we ook nog meer mensen verleiden om mee te doen om van de 9 hectare in de Eendragtspolder 
een aantrekkelijk recreatiegebied te maken van en voor de mensen uit Zevenhuizen. 
Meer informatie over de locatie en het programma van de Doemee-avond volgt later. 
 
Verslag
Het verslag van de workshop kun je hier downloaden. 
De groep 'beheer' heeft ook een eigen verslag gemaakt van de zaken die zij tijdens de workshop 
'Breng de Eendragtspolder tot bloei' van 10 mei hebben besproken. 
 

IMG_0767.JPG