terug terug - nieuwsarchief naar archief

Afspraken maken rond gebruik parkeerterrein

28 april 2016

Tijdens de Kijkmee-avond in november 2016 bleek er draagvlak te zijn voor beperkt gebruik van de parkeervoorziening die op de 9 hectare wordt aangelegd.

In overleg met de kerngroep 'Inrichting 9 hectare Eendragtspolder' is een pilotperiode afgesproken:

  • in 2017 mag er maximaal 22 dagen geparkeerd worden; tussentijds wordt een aantal keer geëvalueerd met de direct betrokkenen. 
  • voor 2018 wordt nu maximaal 22 dagen aangehouden; daarbij is afgesproken dat het aantal dagen bijgesteld kan worden na de evaluatie in november 2017. 
  • de evaluatie in november 2017 is uitgangspunt voor de structurele regeling van het gebruik. Deze afspraken worden formeel vastgelegd. Het Recreatieschap Rottemeren onderzoekt hoe dit juridisch het beste kan en wil dit zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 30 september 2016, geregeld hebben. Daarbij is het schap uiteraard afhankelijk van de positieve medewerking van de gemeenten en belanghebbende partijen.
Groene P.png