terug terug - nieuwsarchief naar archief

Minimale bodemverontreiniging geen risico voor beoogde inrichting

20 april 2016

Bij een partijkeuring is een lichte verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen in de bovenste halve meter grond geconstateerd.

De keuring was nodig omdat we de grond wilden ontgraven en vervoeren. Aan de GGD en de Omgevingsdienst Midden-Holland hebben we gevraagd in hoeverre de geconstateerde verontreiniging risico's heeft voor de volksgezondheid bij realisatie van een speelpolder, een educatietuin, een pluktuin en dergelijke. 

Advies van GGD en Omgevingsdienst Midden-Holland
De GGD heeft de waarden getoetst aan gezondheidskundige toetswaarden. De aangetroffen gehalten zijn veel lager dan deze toetswaarden. Er is dan ook geen gevaar voor de volksgezondheid. De Omgevingsdienst komt tot de conclusie dat de locatie geschikt is voor het doel. Er is geen aanleiding om nader onderzoek uit te voeren. Uit voorzorg en uit communicatief oogpunt geeft de omgevingsdienst de suggestie om bij de educatietuin een bovenlaag van schone grond aan te brengen. Deze kan afkomstig zijn van de bodemlaag 0,5 tot 2 meter beneden maaiveld. In de kerngroep is afgesproken dat we later gezamenlijk kijken wat de mogelijkheden zijn en welke consequenties dat met zich meebrengt.

Download hier het advies van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

N-ZEP15 - kopie.jpg