terug terug - nieuwsarchief naar archief

Schetsontwerp aangepast

15 maart 2016

Vanwege een gas- en een waterleiding die onder de toekomstige parkeerplaats doorlopen, is het schetsontwerp in het voorjaar van 2016 aangepast.

De overkluizingen die nodig waren om erbovenop te mogen parkeren, bleken te duur. De aanpassing is gebeurd in overleg met de leden van kerngroep, die hierover hun achterban hebben geraadpleegd.

Schetsontwerp november 2015 (links) en maart 2016 (rechts)

Definitief Schetsontwerp 171115 ws.jpg  Schetsontwerp 9 hectare Eendragstpolder april 2016_page_001.png