terug terug - nieuwsarchief naar archief

Omgevingsvergunning

05 april 2016

Op vrijdag 1 april 2016 is de omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein dat gebruikt gaat worden tijdens het WK roeien in augustus 2016.

De bekendmaking van de verleende vergunning wordt gepubliceerd in Hart van Holland van 13 april 2016 en op zuidplas.nl.

Het is mogelijk om tot en met 13 mei 2016 een bezwaarschrift tegen de verleende vergunning voor de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 100, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel in te dienen. De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. Vanaf 17 mei kan het Recreatieschap Rottemeren starten met de aanleg van het parkeerterrein. 

Verleende vergunning

 

Omgevingsvergunning