terug terug - nieuwsarchief naar archief

Groen licht voor inrichting 9 hectare in Eendragtspolder

02 januari 2016

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren heeft besloten om 1,9 miljoen beschikbaar te stellen voor het inrichten van 9 hectare in de Eendragtspolder.

Plangebied met Nesseland.pngHet geld is bedoeld voor de inrichting van een groene parkeervoorziening op twee hectare en een recreatieve inrichting met voorzieningen op de overige zeven hectare. In samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden hebben landschaps­architecten hier een schetsontwerp voor gemaakt. Voor de inrichtingsplannen bleek tijdens een Kijkmee-avond in november breed draagvlak te zijn bij de bewoners en andere belang­hebbenden in Zevenhuizen.

Nut en noodzaak
Wanneer het terrein als recreatiegebied wordt ingericht, ontstaat een betere verbinding tussen de Eendragtspolder en het dorp Zevenhuizen en is er extra parkeergelegenheid beschikbaar tijdens een beperkt aantal sport- en sportgerelateerde evenementen.

Twee snelheden bij de uitwerking
De plannen voor de inrichting van de negen hectare worden in twee snelheden uitgewerkt. Prioriteit heeft de aanleg van de parkeervoorziening dicht bij de Willem-Alexander Baan. Dit vanwege het WK roeien in augustus 2016. Voor de overige zeven hectare zijn tijdens een ontwerpsessie al veel ideeën geopperd, zoals schooltuintjes, een boomgaard, een speelpolder en trimelementen. De ideeën worden samen met een kleine groep inwoners en andere belanghebbenden in een iets rustiger tempo verder uitgewerkt en vervolgens gerealiseerd.  

Voorwaarden
De plannen kunnen worden gerealiseerd op voorwaarde dat de gemeente Zuidplas vergunning verleent. Ook moet met omwonenden, de roeibaan en andere belanghebbenden overeenstemming worden bereikt over het maximaal aantal keren dat de groene parkeervoorziening wordt gebruikt. Daarnaast zijn afspraken met belanghebbenden en het recreatieschap nodig voor recreatieve voorzieningen die intensief beheer vergen, zoals schooltuintjes.